ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering

RÅDGIVNING - RESSOURCER - ØKONOMI

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV).

JMR kan forestå udfærdigelsen og implementering af APV-erne i virksomheden og rådgive om hvordan APV-erne bruges og vedligeholdes, så I for det optimale ud af den viden, der indsamles. JMR har stor specialviden om arbejdsmiljølovgivningen herunder om kravene til virksomheders arbejdspladsvurdering (APV). Vi ved hvordan man arbejder effektivt med sin arbejdspladsvurdering til gavn for virksomhedens arbejdsmiljø.

 

APV-rådgivningen vil typisk handle om:

  • Hvordan identificeres de relevante arbejdsmiljøproblemer i virksomheden?

  • Hvordan arbejdsmiljøproblemer minimeres og eller fjernes?

  • Hvilke krav der skal opfyldes for at APV-en lever op til arbejdsmiljølovgivningen, fx vedrørende;

     – Kortlægning virksomhedens arbejdsmiljøproblemer

     – Prioritering af kortlagte arbejdsmiljøproblemer

     – Handlingsplan

     – Opfølgning

     – Inddragelse af arbejdsmiljøorganisation i APV arbejdet på en god måde

 

Andre ydelser:

 

  • Indeklima & Luftforurening

  • Industrimiljø

  • Certificering

  • Coaching