Energiberegninger


Energiberegninger


OMKOSTNINGSREDUKTION – TIDSSTYRING – RÅDGIVNING

Før nybyg eller større renoveringsopgaver igangsættes, er det vigtigt at beregne bygningens CO2 udledning både under opførsel og under drift.


Energiberegninger

Energiberegninger udføres i overensstemmelse med BE18 og kan direkte anvendes som dokumentation i forbindelse med byggeansøgningen og færdigmeldelse.


U-værdi beregninger


Beregningerne udføres i overensstemmelse med DS 418:2011 ”Beregning af bygningers varmetab”.


Varmetabsrammeberegninger

Varmetabsrammen beregnes ved at sammenligne det aktuelle hus med et normgivende hus med 22 % vinduesareal og isoleret svarende til de normgivende U-værdierne.

Beregningningerne udføres i overensstemmelse med DS 418:2011 ”Beregning af bygningers varmetab” samt Bygningsreglementet 2018


Rentabilitetsberegninger


Rentable investeringer er investeringer i energirenoveringer, hvor nettonutidsværdien af de fremtidige besparelser er større end investeringen.

Investeringer som øger energieffektiviteten af en bygning resulterer ikke blot i en reduktion af energiforbruget, men også i en reduktion i bygningens CO2-udledning.


Inkluderet er forslag til efterisolering, og hvilke bygningsdele der kan betale sig at udskifte, med angivelse af tilbagebetalingstid.


Vi foretager en kyndig vurdering på baggrund af bygningens alder, anvendte byggematerialer og bygningens historik, herunder tidligere renovering.

 

Vi er her for at hjælpe jer med at skabe bæredygtige og energieffektive løsninger.

 

Andre ydelser:


  • Råd og svamp

  • Miljøundersøgelser

  • 8 og §19 ansøgninger