Jord

Jord

MILJØ – KOMPETENCE – LØSNING

 

JMR gennemfører alle faser af undersøgelser, der omhandler oprensninger og byggerier på forurenede grunde. Alle opgaver løses af fagpersonale fra start til slut.

Forureningsundersøgelser

 

JMR’s kompetence strækker sig fra indledende små og lokale undersøgelser til store avancerede regionale undersøgelser. Vi har alt det nødvendige tekniske udstyr til undersøgelse og dokumentation af jord- og grundvandsforureninger, inklusive feltlaboratorium til målinger af blandt andet miljøfremmede stoffer i vand-, jord-, og poreluftprøver.

 

Andre ydelser:


  • Industrimiljø

  • Spildevand

  • Arbejdsmiljø