Vandforurening

Vandforurening

MILJØ – OMTANKE – ØKONOMI

Typiske ydelser og forløb i forbindelse med forureningssager:

 

  • Historisk kortlægning af mulige forureningskilder

  • Oplæg til undersøgelser

  • Vurdering af omkostninger

  • Dynamiske undersøgelser i jord, vand og grundvand

  • Jordbundsundersøgelser og/ eller poreluftmålinger

  • Vandprøvetagning

  • Kemiske analyser

  • Risikovurderinger ift arealanvendelse, grundvand og indeklima

  • Projektering af afværgeforanstaltninger og oprensning

 

Andre ydelser:

 

  • Forureningsundersøgelser

  • LAR & Regnvandshåndtering

  • Spildevand