Forureningsundersøgelser

Forureningsundersøgelse

MILJØ – KLIMA – ØKONOMI

JMR’s kompetence strækker sig fra indledende små og lokale undersøgelser til store avancerede regionale undersøgelser. Vi har alt det nødvendige tekniske udstyr til undersøgelse og dokumentation af jord- og grundvandsforureninger, inklusive feltlaboratorium til målinger af blandt andet miljøfremmede stoffer i vand-, jord-, og poreluftprøver.

 

Kemiske stoffer og affald

• Bistand til klassificering, mærkning og håndtering af affald

• Assistance til implementering af den europæiske kemikalielovgivning REACH

 

Andre ydelser:


• Industrimiljø

• Spildevand

• Arbejdsmiljø