Industrimiljø

Industrimiljø

ØKONOMI – UDVIKLING – AFKLARING

JMR rådgiver indenfor en lang række af miljø- og energirelaterede problemstillinger indenfor industrien, både for virksomheder og myndigheder.

 

Miljøplanlægning

• Bistand i forbindelse med planlægning af ny produktion og valg af lokalisering

• Udarbejdelse af VVM og VVM-screening for industrianlæg

 

Miljøansøgninger og –vurderinger

• Ansøgning om diverse tilladelser – herunder miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

• Beregning og vurdering af luftemissioner og støj

• Risikovurdering

• Environmental Due Diligence

• Vurdering og undersøgelse af jordforurening

• Carbon Footprint og produktvurderinger

• Klimavurderinger og handlingsplaner

• CSR og bæredygtighed

 

Miljøaudits

KVALITETSSTYRING – MÅLRETTET – RÅDGIVNING

 

Ved miljøaudits kontrolleres om virksomheden overholder alle regelsæt for arbejdsmiljø og ydre miljø.

En miljøaudit kan undersøge om virksomheden overholder gældende miljølovgivning og danne grundlag for miljøledelse, investeringer, ændring af procedurer og evt. danne grundlag for miljøcertificering.

 

Andre ydelser:


• EDD-Environmental Due Diligence

• Certificering

• Miljøvagt

• APV