Miljøvagt

Miljøvagt

SIKKERHED – TRYGHED – RISIKOMINIMERING

Miljøvagtordningen er gratis at være tilmeldt, der er kun omkostninger forbundet med udkald til miljørelaterede opgaver.

Det er nødvendigt at have en forudgående aftale med JMR angående miljøvagt, da JMR´s medarbejder på stedet foretager miljørelaterede beslutninger på vegne af kunden. Det er derfor vigtigt at der foreligger en kontrakt, der specificerer JMR´s beføjelser og budget.

 

Andre ydelser:


  • Miljøundersøgelser

  • Oprensning

  • Kemiske stoffer og affald