Oprensning

Oprensning

MILJØ – PROJEKTSTYRING – ØKONOMI

I langt de fleste tilfælde hvor oprensning er nødvendig anvendes opgravning som oprensningsmetode. Opgravning er en hurtig og effektiv oprensningsmetode, hvor dokumentationen for oprensningsniveauet foretages ved at udtage kant og bundprøver, der sendes til akkrediteret laboratorium. Denne metode er velkendt i branchen og hos tilsynsmyndigheder.

Det er ved graveløsninger vigtigt, at der foretages en grundig sortering af den opgravede jord, da både bortskaffelses-mulighederne og -prisen vil være meget afhængig af forureningsniveauerne i den opgravede jord.

JMR foretager forundersøgelser, indhenter tilbud fra entreprenører, foretager forklassificering, laver graveplaner, foretager gravetilsyn, sørger for korrekt bortskaffelse, udtager prøver og afrapporterer til rekvirent og relevante myndigheder.

 

Andre ydelser:

  • Vand

  • Forklassificering

  • §8 og §19 ansøgninger