Paragraf 8 og 19 ansøgninger

§8 og §19 ansøgninger

VIDEN – MYNDIGHEDSKONTRAKT – ØKONOMI

I sager hvor der arbejdes med forurenet jord eller grundvand gælder Jordforureningsloven, der tilsiger, at der skal fortages miljøundersøgelser jf. § 8. Typisk er grunden kortlagt på vidensniveau 1 eller vidensniveau 2.JMR foretager de nødvendige undersøgelser og ansøger om § 8-tilladelser. Ansøgning om § 8-tilladelser baseres på den tilgængelige viden, der er på grundstykket og vil indeholde forskellige vilkår for at beskytte miljø, mennesker og dyr.

Det er vigtigt at foretage de korrekte undersøgelser og formulere ansøgningerne rigtigt for at få de bedst mulige vilkår for bygherre. Det sparer både tid og penge.

 

Andre ydelser:

  • Bygningsundersøgelse

  • Jordhåndtering

  • Arbejdsmiljø