Jordhåndtering

Jordhåndtering

MYNDIGHED – PROJEKTSTYRING – ØKONOMI

Al opgravning og flytning af jord fra forurenede grunde, grunde der ligger i områdeklassificerede områder (byzone) og offentlig vej skal anmeldes til kommunen. JMR udtager og analyserer de nødvendige prøver således, at jorden kan godkendes til flytning. Samtidig tilbyder vi at håndtere kontakten til myndighederne og selve anmeldelsen af flytningen.

Det er ikke altid nødvendigt at køre jord til deponering. Ofte kan genindbygning af lettere forurenede jord tillades. JMR kan ansøge om den lovpligtige §19-ansøgning; samme fremgangsmåde hvis jord skal opmagasineres midlertidigt.

JMR udarbejder graveplaner og foretager kontakt til relevante myndigheder og anmelder jorden til jordmodtager. Der er god økonomi i at søge rådgivning inden påbegyndelse af jordarbejder.

 

Andre ydelser:

  • §8 og §19 ansøgninger

  • Forklassificering

  • Oprensning