Bygningsundersøgelse

Bygningsundersøgelse og indeklima

ØKONOMI – OVERBLIK – RÅDGIVNING

Indeklima

Et sundt og aktivt liv er tæt knyttet til kravet om et godt indeklima. I JMR arbejder vi målrettet med at undersøge og rådgive om kemiske stoffer i indeklimaet, uanset om de kommer fra kemiske produkter eller via indtrængning fra en forurening i jorden. Vi råder over en lang række af forskelligt måleudstyr til at undersøge indeklimaet, ligesom vi samarbejder med anerkendte laboratorier omkring kemiske analyser.

 

Radon

JMR rådgiver omkring måling af radon, evt. opfølgende undersøgelser og udbedring ved høje radonniveauer.

Radon i indendørsluften kan kun påvises ved måling. Det er både enkelt og billigt at måle radon. Radonkoncentrationen i en bolig kan variere meget inden for det enkelte døgn og med årstiden. Derfor bør måling af radon ske over mindst 2 måneder i fyringssæsonen, specielt hvis en måling skal danne udgangspunkt for en vurdering af behovet for forbedring af boligen.

 

Bygningsundersøgelse og ejendomshandel

Når ejendomme og grunde handles, kan forurening på ejendommen eller mistanke herom have indflydelse på handlen, både hvad angår anvendelsen, restriktioner i forbindelse med byggeri og ikke mindst prisen.

Ejendommens tidligere anvendelse som fx. autoværksted, garveri, renseri, landbrug eller anden anvendelse, kan gøre at ejendommen er forurenet. Ligeledes kan olietanke være kilde til en forurening af jorden.

Ligeledes kan en bygning have indeklimaproblemer som skimmel, PCB, radon eller andre skadelige stoffer, der kan være afgørende i forbindelse med en købs-/salgs-situation.

Usikkerhed omkring forureningens sundhedsmæssige og økonomiske betydning kan være svær at få overblik over, og eventuelle begrænsninger i ejendommens anvendelse kan være svært overskuelige, ligesom at kortlægning som forurenet matrikel ikke er ønskeligt.

 

JMR kan undersøge og beregne forureningens omfang og rådgive om de forskellige muligheder.

Ved at udføre tekniske undersøgelser, kan forureningens omfang belyses og evt. afværgetiltag planlægges i tæt samarbejde med kunden.

Nøglen til god rådgivning i disse situationer er nøje afklaring af problemstillingen, og hvilke faktorer, der kan have betydning for udfaldet – i tæt samarbejde mellem rådgiveren og kunden, og eventuel inddragelse af miljømyndigheden og andre involverede interessenter.

 

Andre ydelser:


• EDD-Environmental Due Diligence

• Miljøundersøgelser

• Energirådgivning