Miljøundersøgelse

Miljøundersøgelser

MILJØRÅDGIVNING – FORURENING – PÅBUD

Miljørådgivning omfatter nødvendige miljøundersøgelser af jord, grundvand og poreluft i forbindelse med byggeri, køb/salg af ejendom, ved akutte forureningsuheld og offentlige påbud.

Miljøundersøgelsernes omfang fastlægges efter aftale med bygherre og myndigheder og er afhængig af typen af forurening. 

 

Ved et forureningsuheld er formålet med miljøundersøgelserne at få afklaret omfanget af skaden, og få stoppet skaden hurtigst muligt således at omkostningerne til oprensning af forurening minimeres.

 

Ved en påbudt miljøundersøgelse er formålet at få afklaret omfanget af forurening af jord, grundvand og poreluft samt få vurderet i hvilket omfang forureningen udgør en risiko for arealanvendelse, indeklima, grundvand eller andre recipienter.

 

Ved byggeri er formålet med miljøundersøgelserne at indhente de nødvendige miljømæssige tilladelser samt projektere og prissætte kommende afværgeforanstaltninger og jordarbejder. Miljøundersøgelser i forbindelse med byggeri kan med fordel ofte kombineres med en sideløbende geoteknisk undersøgelse.

 

Andre ydelser:


  • §8 og §19 ansøgninger

  • Forklassificering

  • Forureningsundersøgelser