Environmental Due Diligence

EDD-Environmental Due Diligence

OVERBLIK – ØKONOMI – RÅDGIVNING

EDD-processen består i at undersøge den historiske anvendelse af ejendommen og aktiviteter på grunden, interviewe relevant personale, inspicere grunden og vurdere risici og mulige omkostninger. EDD-processen kan også omfatte arbejdsmiljømæssige aspekter samt en vurdering af de planmæssige bindinger for den fremtidige drift.

For både den købende og den sælgende kunde er det en fordel at få udført en EDD. Den købende kunde kan få belæg for at sænke købsprisen, og den sælgende kunde kan opnå belæg for at fastholde salgsprisen.

En komplet EDD-proces omfatter normalt:

 

Opstartsmøder med kunden

Fase 1

  • Indhentning af oplysninger (fysisk eller virtuelt), myndigheder, internet mm.

  • Spørgeskema/interviews med ledere

  • Besøg på virksomheden/grunden

  • Afrapportering. Herunder resultater, risikovurdering, ansvarspådragende omkostninger, anbefalinger

 

Fase 2

  • Feltundersøgelser, på baggrund af anbefalinger fra fase 1

  • Afrapportering. Herunder detaljeret budget for afbødende og bekæmpende foranstaltninger

 

Fase 3

  • Afværgeforanstaltninger fx afbødning af af lokaliseret forurening, bekæmpelse af støj/vibrationer/lugt, etc.

 

Ovennævnte faser beskriver den generelle proces. Vi tilpasser den naturligvis altid til kundens specifikke situation og behov.

 

Vurdering af klimaændringernes mulige følgevirkninger kan også inkluderes i undersøgelserne.

Vores specialister dækker fagligt meget bredt, og kan derfor rådgive vores kunder i dybden om alle emner, der relaterer sig til miljø, arbejdsmiljø og fysisk planlægning. Vi dækker alle aspekter i en EDD-undersøgelse, herunder jord- og grundvandsforureninger, støj, støv, lugt, fysisk planlægning og arbejdsmiljø.

Endvidere vurderer vi klimaændringernes mulige følgevirkninger, herunder forslag til reduktion af klimagasser og tilpasning. Efter aftale med kunden kan vi udføre Cost-benefit analyser (CBA) og Cost-effectiveness analyser (CEA) i forbindelse identificerede behov for tilpasning og imødegåelse. Vi kan f.eks. vurdere risiko for oversvømmelse og dertil hørende omkostninger for imødegåelse.

 

Andre ydelser:


• Svamp og Skimmel

• Miljøundersøgelser

• Energirådgivning