Svamp og skimmel

Svamp og Skimmel

SUNDHED – MILJØ – HELBRED

JMR varetager alle aspekter indenfor rådgivning i problemstillinger, der involverer råd og svamp.

Råd og svamp

Gennemgang af installationer og bygningsdele indbefatter bl.a.:

  • Konstatering af råd

  • Konstatering af omfanget

  • Rådgivning omkring håndtering af problemet

  • Fremtidig forebyggelsesrådgivning

  • Samarbejde med professionelle (fx tømrere) om udbedring af skaden

 

Fugtige materialer er en forudsætning for vækst. Fugtighed på over 20 % øger risikoen for råd, især i dårligt vedligeholdt træværk. Råd i træværk og den tilhørende biologi påvirker helbredet. Det kan resultere i åndedrætsbesvær, astma og allergi. Derudover nedbryder det træværket og svækker konstruktioner, med fare for sammenstyrtning i fx tagspær. Ved en for sen konstatering giver det øgede udgifter til renovering, og ekstra omkostninger, som kun øges ved mangelfuld eller fejlagtig behandling af problemet.

JMR yder rådgivning i forbindelse med alle aspekter af rådangreb. Helt fra den første mistanke, over risikovurdering til den endelige udbedring er JMR i tæt dialog med kunden.

 

Skimmel

Skimmelsvamp trives i fugtige materialer. I en relativ luftfugtighed på mere end 70 % trives skimlen, især ved mangelfuld udluftning. Skimmelsvamp har en negativ indvirkning på dit helbred. Det påvirker slimhinder, lunger og immunforsvar, kan give åndedrætsbesvær, kronisk astma og allergi. Derudover er der de økonomiske konsekvenser såsom øgede udgifter ved renovering, især ved for sen konstatering, men også de ekstra omkostninger ved mangelfuld/fejlbehandling af problemet.

 

JMR giver individuel rådgivning i alle aspekter i forløbet. Fra de første mistanke til den endelige problemløsning.

  • Godkendt testning for at be- eller afkræfte problemer med skimmel

  • Konstatering af omfanget

  • Finde kilden

  • Rådgivning omkring håndtering af problemet

  • Skimmelsvamp skyldes fugt, manglende ventilation og fejlkonstruktioner

  • Fremtidig forebyggelsesrådgivning

  • Fjernelse af skimmelen?

  • Gennemgang af installationer og bygningsdele

 

 

Andre ydelser:


  • Indeklima

  • Forureningsundersøgelser

  • Arbejdsmiljø