Indeklima

Indeklima

SUNDHED – MENNESKER – PRODUKTIVITET 

JMR rådgiver omkring en række forhold, der er relateret til indeklima. Et dårligt indeklima kan føre til øget hovedpine, træthed, irritation af øjne, næse eller luftveje og sygdom.

 

Eksempler på ydelser:

  • Gennemgang af installationer og bygningsdele

  • Måling og beregning af indeklimabelastning

  • PCB, Risikovurdering – Undersøgelse - Renovering

  • Radon, er især et problem i kældre, måling og afværgeforanstaltninger

  • Skimmelsvamp, skyldes, fugt, manglende ventilation og fejlkonstruktioner

  • Luftforurening fra fx trafik eller andre udledninger, målinger og afværge

  • Miljøfremmede stoffer i indeklimaet, f.eks. klorerede opløsningsmidler eller olieprodukter,

     undersøgelse og rådgivning om afværgeforanstaltninger

  • Myndighedskontakt

  • Statusrapportering

  • Brugerorientering

 

JMR yder, i fællesskab med kunden, rådgivning i forbindelse med undersøgelse af eventuelle indeklimaproblemers omfang og ved skadesudbedring til fremtidig sikring af indeklimaet og undersøgelser af bygningsmaterialers/nedrivningsprodukters indhold af miljøfremmede stoffer.

 

Andre ydelser:


  • Forklassificering

  • §8 og §19 ansøgninger

  • APV