Råstof

Råstof

MYNDIGHEDSKONTAKT – PROJEKTSTYRING – ØKONOMI

JMR rådgiver ifm. råstofindvinding, både med fastlæggelse af udvindingspotentiale, modtagelse og oparbejdelse af modtagne produkter, samt myndighedskontakt.

Vi forestår alle ansøgninger til kommuner og regioner, samt sørger for at der udarbejdes den fornødne dokumentation i form af udvindings- og reetablerings-planer, med tilhørende kort og tegningsmateriale.

 

Andre ydelser:


• Innovations og udviklingsydelser

• Miljøaudits

• Arbejdsmiljø