Grundvand

Grundvand

MILJØ – OMTANKE – ØKONOMI

JMR tilbyder rådgivning omkring en lang række forhold vedrørende grundvand, både hvad angår vandforsyning og grundvandsbeskyttelse. I samarbejde med vores kunder rådgiver vi kommuner, vandværker, brøndborere og boreentreprenører.

 

Forsyning

JMR tilbyder rådgivning til vanforsyningsselskaber af alle størrelser, rådgivningen omfatter:

Tekniske og strategiske ydelser:

  • Nyboringer

  • Planlægning, etablering og styring af indvindingsboringer på nye og bestående kildepladser

  • Tilstandsvurderinger af boringer, ledninger og vandværker

  • Rådgivning om prioritering og optimering af systematisk drift og vedligehold

  • Energibesparende foranstaltninger

  • Ledningsregistrering og ledningsmodellering

  • Renoveringsplanlægning

  • Dimensionering, projektering, udbud og tilsyn ved nyanlæg og renovering af ledninger og

     vandværker

  • Vandbehandlingsprocesser, herunder videregående vandbehandling og bakteriologiske forhold

  • Industrivand

  • Sikring af vandforsyningsanlæg

  • Risikovurderinger af klimaforandringernes indflydelse på vandforsyningsanlæg

  • Vandforsyningsplaner

  • Indsatsplaner

  • Beredskabsplaner

  • Indvindingstilladelser – inkl. VVM-screening/vurdering.

  • Handleplaner i relation til Miljømålsloven (EU's Vandrammedirektiv). Læs mere om miljømål og

    handleplaner, statusrapporter og handleplaner for vandforsyninger

  • Miljø- og energiledelse i vandforsyninger

  • Forbrugerundersøgelser

  • Værdiansættelse af anlægsaktiver

  • Teknisk tilsyn på vandværker

 

Andre ydelser:

  • Spildevand

  • Miljøundersøgelser

  • Energirådgivning