Varmeforsyning

Varmeforsyning

MILJØ – KLIMA – ØKONOMI

JMR har, ud over de miljømæssige og geotekniske ydelser, en niche indenfor geologisk varmelagring etableret ved styret underboring, som hovedsagelig henvender sig til fjernvarmeværker.

JMR rådgiver i

ndenfor den absolut billigste energilagringsform, der ligeledes er den mest miljøvenlige:

 

Geologisk Varmelagring via styret underboring.

 

Geologisk varmelagring udnytter jordens naturlige varmekapacitet, og ved at bruge styret underboring opnår man langt den billigste måde at sæsonlagre sin varme. Med de massive investeringer i bl.a. solenergi er det mere relevant end nogensinde at arbejde med lagring af varme.

 

Heatstorage.dk har udviklet et unikt koncept for varmelagring. Jordens naturlige varmekapacitet bruges til at lagre varmen som i andre varmelagre, men lageret etableres ved styret underboring, hvilket resulterer i få overfladeskader under konstruktion, samt giver en mulighed for at etablere et lager under eksisterende byggeri/befæstede arealer som fx parkeringspladser, bygninger eller under solpanelerne.

Den væsentligste fordel ved konceptet er den billige etablering, der beløber sig til blot 20% af den næst-billigste på markedet i øjeblikket.

 

Geologisk varmelager ved styret underboring er den billigste byggemetode for sæsonvarmelager på markedet. Med en udgift fra EUR 0,1 / kWh.

 

Fordele ved at anvende styret underboring:

  • Forårsager minimale overfladeskader.

  • Slangerne kan placeres i dybder, der er ideelle i.f.t. geologiske forhold og grundvand.

  • Bedste overflade/volumen-forhold.

  • Kan etableres under konstruktioner og befæstede arealer.

  • Kræver mindre graut.

  • Ingen omkostninger til låg, isolering eller slangesamlinger.

  • Hver boring kan være op til 300 m lang.

  • Er i stand til at ændre retning.

  • Minimal pris.

 

Ydelser ved varmelagring:

  • Rådgivning i alle aspekter af etablering

  • Evaluering af webstedets geologiske egnethed

  • Dimensionering af lagerfaciliteter

  • Projektledelse

  • Kommunikation med myndigheder

  • In-situ styring

 

Andre ydelser:


  • Energirådgivning

  • Industrimiljø

  • Arbejdsmiljø