Affald

Affald

RÅDGIVNING - RESSOURCER - ØKONOMI

JMR rådgiver om genanvendelse, indsamling, bortskaffelse af (næsten) alle typer affald. Husholdning, industri, biologisk og kemisk affald. Vi rådgiver offentlige og virksomheder, om hvordan affald som udgift og problem kan forandres til en ressource.  JMR finder løsninger i affaldsproblematikker. Vi arbejder med alle aspekter med udgangspunkt i den seneste viden og teknologi og bringer cirkulær økonomi ind i praktiske løsninger.

 

JMR´s ekspertise spænder vidt fra håndtering af husholdningsaffald i kommunerne, over affald fra serviceerhverv og industri til bygge- og anlægsaffald, ligeledes rådgives om: genanvendeligt affald, organisk affald, elektronik, farligt affald, restaffald, slam og forurenet jord.

 

Andre ydelser:


  • Environmental Due Diligence (EDD)

  • Energirådgivning

  • Miljøundersøgelser