Geoteknik

Geoteknik

SIKKERHED – TRYGHED – RÅDGIVNING

JMR foretager geotekniske jordbundsundersøgelser forud for planlægning af jord- og funderingsarbejdet, for at sikre bygningsarbejdet og eliminere den økonomiske usikkerhed i forbindelse med et byggeri.

Bygninger skal bygges på et sikkert fundament, her kommer geoteknik ind i billedet. JMR foretager de nødvendige geotekniske undersøgelser til både små og store bygninger.

Undersøgelserne omfatter jordbundsforhold, hydrologiske og hydrogeologiske forhold, ofte kombineret med miljøundersøgelser.

JMR giver bygherre/entreprenør et optimalt kendskab til jordbundsforholdene og minimere dermed risikoen for uforudsete overraskelser.

 

Det er vores erfaring, at de fleste bygherrer kan spare både tid og penge ved at planlægge jord- og funderingsarbejdet grundigt fra starten og derved sikre, at den nødvendige jordbundsundersøgelse udføres hurtigt og økonomisk optimalt. JMR udfører ofte geotekniske og miljøundersøgelser samtidigt, så bygherre sparer penge.

I forbindelse med renovering, etablering eller separering af kloak (regnvandsledning og spildevandsledning) eller vej er det ofte et krav, at der foretages en jordbundsundersøgelse, der både omfatter geotekniske og miljørelaterede undersøgelser. Det er ofte økonomisk optimalt at forklassificere jorden, da jord opgravet fra vejareal kræver analyser ved jordflytning. Et vejprojekt kan hurtigt blive forsinket, hvis jordforholdene er anderledes end forventet eller hvis der mangler en miljøgodkendelse til flytning af jorden.

 

Rådgivningsværdien ligger i, at projektet gennemføres hurtigst muligt med mindst mulig håndtering af jord, og at projektet ikke forsinkes af ukendte geotekniske forhold og manglende myndighedstilladelser.

Faktorer som prøver, jordmodtager og mulighed for genindbygning af opgravet materiale, trafikale forhold m.v. udgør en stor del af udgifterne. I forbindelse med anlægsarbejdet anbefales det, at der udføres kontrol med komprimering af genindbygget råjord og friktionsfyld, der indbygges omkring ledninger og som ubundne bærelag i vejkassen.

 

Andre ydelser:


  • Jordprøvetagning og jordhåndteringsplaner

  • §8 og §19 ansøgninger

  • Forklassificering