Jordprøvetagning og jordhåndteringsplaner

Jordprøvetagning og jordhåndteringsplaner

VIDEN – PROJEKTSTYRING – ØKONOMI

Hvis en byggegrund som ligger indenfor områdeklassificering, er kortlagt som forurenet eller som måske forurenet, er der krav om analyser af jorden inden bortskaffelse.Fordelen ved forklassificering er, at forureningsgraden er kendt på forhånd, hvilket giver et økonomisk overblik, samt minimerer risikoen for overraskelser inden projektet opstartes.

Jordhåndteringsplanen kan godkendes af myndighederne, inden gravearbejdet opstartes. Dermed kan jorden efter opgravning bortkøres direkte til godkendt modtager.

Ved at udfærdige en graveplan, spares mange penge til kartering og deponi.

Ved en forklassificering beregnes den forventede jordmængde, der skal bortgraves, hvorefter et passende antal jordprøver udtages til analyse. Efterfølgende udarbejdes der en graveplan, som inddeles efter forureningsklasser.

 

Andre ydelser:

  • §8 og §19 ansøgninger

  • Forklassificering

  • Geoteknik