LAR

LAR

ØKONOMI – FREMTID – MILJØ

JMR designer regnvandsanlæg, der integreres med bygning, gårdmiljøer og giver gode muligheder for at kombineres med grønne tage og brugs- og regn-vand.

Klimaændringerne giver mere regn og kraftigere regnbyger, der skaber oversvømmelser med kloakvand i kældre og på terræn. LAR (Lokal Afledning af Regnvand) afhjælper overbelastning på kloakken.

Integration mellem LAR-løsning, grønne tage, gårdmiljøer og nære omgivelser tilfører ejendommen herligheds og økonomisk værdi.

 

Ydelser i forbindelse med LAR-projekter:

  • Udførelse af LAR-projekter

  • Risikovurdering, overbelastningshyppighed, gentagelsesperiode og klimafaktor

  • Screening af ejendommen, for vurdering af muligheder

  • Valg af muligheder, faskiner, forsinkelsesbede, grønne tage, integrerede løsninger

  • Måling af jordens egnethed for nedsivning

  • Indtegn mulige placeringer af anlægget på grunden

  • Ansøgning om nedsivningstilladelse

  • Ansøgning til forsyningsselskabet om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag

  • Projektering

  • Etablering af løsninger

  • Driftsinstruktion

  • Bruger orientering

 

Andre ydelser:

  • Spildevand

  • Geoteknik

  • Miljøundersøgelser