Bygherrerådgivning

Bygherrerådgivning, miljø, energi og arbejdsmiljø

PLANLÆGNING – OVERBLIK – BESPARELSER

Som bygherre skal din rådgiver sikre, at dine interesser varetages gennem hele projektet – fra de indledende behov er afdækket til det færdige projekt er realiseret.

 

Dine værdier er vores fokus

Som bygherre er det vigtigt, at dit projekt får den rigtige start. Derfor sikrer vi, at du får defineret og afgrænset din opgave fra starten. Som bygherre har du behov for en samarbejdspartner, der indgår i en løbende dialog under hele projektforløbet, og som fokuserer på, at dine interesser bliver varetaget. Vi sikrer, at din vision bliver afklaret, og at den bliver udgangspunktet for udvikling og gennemførelse af dit projekt.

 

Vi sætter os ind i dine behov, vi sætter dine værdier forrest, og vi udfordrer dig som bygherre, så vision, mål og strategi bliver afklaret. Den gode start på et projekt handler derfor også om at vælge en bygherrerådgiver, der har bred erfaring, faglig bredde og ekspertise indenfor alle faser af et projekt. Den rådgiver får du hos JMR. Vi trækker på en bred vifte af kompetencer, der kan hjælpe dig til at træffe kvalificerede beslutninger i alle dele af processen.

 

Et byggeprojekt kan være en uforudsigelig og kompleks proces, hvor de beslutninger, der træffes indledningsvis, har store konsekvenser for projektets kvalitet, tidsplan og økonomi. Derfor klæder vi bygherren på til at træffe velovervejede og langsigtede beslutninger, der er afstemt i forhold til visionen. Det kræver en åben dialog og tillid mellem rådgiver og bygherre, og det kræver, at bygherre kender sine muligheder. Vi lytter, sparrer og stiller spørgsmål. Når bygherren har afklaret sine behov, er det nemmere at navigere gennem et langt projektforløb. Det skaber værdi for både bygherren og slutbrugerne.

 

Andre ydelser:


• Bygningsscreening

• Jordprøvetagning og jordhåndteringsplaner

• Indeklima